ProBrands

ProBrands är speciellt framtaget för en bred målgrupp, passar både den vanliga motionären som elitidrottaren och har ett kommersiellt gångbart sortiment av kosttillskott, nyttiga mellanmål, nyttiga ”treats” och läskande funktionella drycker utan tillsatt socker.

Varumärket består av 9 produktserier anpassade för olika tillfällen/tidpunkter på dygnet – allt för att tillgodose konsumentens samtliga behov.